Definenin Yerini Koruma Duası

Bir defıne bulunduktan sonra cinler tarafından kaçırılmasını önlemek için aşağıda yazı lı ayet i kerimeleri bir kağıda yazıp. definenin üzeri bir karış kazılıp gömülür ve üzeri toprakla örtüliir. Detinenin etrafı siyah saplı bir bıçakla yedi Ayetel-Klirsi okuyarak daire içine alınır . Ve ayetlerde (70) kere okunup definenin muhafazası Cenabı Ha\..k’ton rica olunur: Le in uhrictüm le nahrucenne meaküm ve la nütıy’u fiküm ehaden ebeden ve in kutiltüm le nensuranneküm vallahü yeşhedü innehüm le k.Bzibun* Le in ubricu la yahrucune meahüm ve lein kutilu la yensurunehüm* ve lein nasaruhüm le yüvellünnel edbare sümme la yünsarun*

Definenin Yerini Görme

Bu maksatla kırk gece yatsı namazından sonra rızaen lillah iki rekat namaz kılınır. Her rekatta üç defa Sure-i Kadr üç defa da Sure-i İhlas okunur. Namazdan sonra ( 1 000) bin defa: Ya sekiyyed tahiri min külli Metin bi kudsih* İsm-i şerifı zikredilir. Buna devam eden kimseye mutlaka bu müddet zarfında bir defınenin veri gösterilir. – ~ Okunan esmanm sevabını Peygamber Efendimiz hazretlerinin Ravzai şerifıne, ehl-i beytine ve bu ismi şerifı bize talim eden Şeyh Şehabeddin Maktul Hazretleri’nin ruhu şe itlerine hediye edilir.